Níže je výčet hlavních funkcí systému RAAM 4.0. Systém RAAM 4.0 nabízí intuitivní uživatelské prostředí a extrémě rychlou odezvu i v případě, že je zpracováváno velké množství dat. Tohoto chování bylo docíleno využitím moderních technologií a softwarových & hardwarových nástrojů.

Systém je jednoduše rozšířitelný – jakákoli funkce, která není součástí může být snadno doprogramována a přidána. Systém RAAM 4.0 je připraven na spolupráci se softwarovými nástroji třetích stran (např. s ERP systémy). Nové funkce jsou přidávány s využitím RAAMcare.