Alarmy, události & akce a upozornění

Alarmy a události s různými úrovněmi priority lze natavit pro různé hodnoty a rozsahy hodnot tagů nebo skupin tagů. K alarmům a notifikacím pak mohou být přiřazeny akce a notifikace:

  • Zaslat SMS pomocí integrovaného SIM modulu (bez internetové SMS brány)
  • Zaslat email uživateli nebo skupině uživatelů
  • Zaslat notifikaci pomocí mobilní aplikace RAAMapp nebo RAAMchat

 

RAAM 4.0 | Alarmy, události a akce a upozornění
Other features