RAAM systém je možné provozovat ve dvou režimech:

  • Kompaktní verze systému RAAM je vhodná pro menší a středně velké aplikace.
  • Cloudová (serverová) verze je mocný nástroj prakticky bez omezení v rozsahu využití (počet tagů, uživatelů atp.).

 

RAAM 4.0 Kompaktní verze (RAAMbox je serverem):

  • Menší aplikace, kde jsou veškerá data ukládána přímo v RAAMbox
  • RAAMsite služba je provozována přímo na RAAMbox

Typická aplikace:

  • Počet online uživatelů méně než 10 (uživatelé používající systém RAAM 4.0 ve stejnou chvíli)
  • Objem historických dat menší než 5 GB

Kompaktní verze nemá žádná omezení ve smyslu využívání funkcí – limitem jsou pouze fyzické možnosti průmyslového počítače RAAMbox (kapacita a výkon). Mít hardware (RAAMbox) na stejné síti spolu s PLC umožňuje ukládat velké množství dat s velice krátkou periodou vzorkování (až každou sekundu).

Výhodou Kompaktní verze je také fakt, že může být použita i v místech, kde není připojení k internetu a žádná další zařízení nejsou k použití systému RAAM 4.0 potřeba – RAAMbox vše zvládne sám. V této verzi se jedná o tzv. plug & play produkt.

 

RAAM 4.0 Cloudová (serverová) verze:

  • Větší aplikace s velkým počtem uživatelů najednou využívajících funkce systému RAAM 4.0
  • Desítky Gigabytů historických dat a analýz

Cloudová (serverová) verze funguje jako kombinace Kompaktní verze a standardního cloudového systému. Data jsou ukládána v cloudové databázi nicméně v případě ztráty připojení k internet / intranetu jsou data ukládána přímo v RAAMboxu. Po obnovení připojení jsou všechna historická data, která se v RAAMboxu nashromáždila přeposlána do cloudové databáze – nemůže tedy v případě ztráty spojení dojít ke ztrátě dat.

Compact version