Automatický reportovací systém

Systém RAAM 4.0 automaticky zasílá přednastavené reporty s bilancí výroby, analýzou poruch, spotřebovanými energiemi nebo s čímkoli, co se odehrálo za určitou dobu. Reporty jsou zasílány se zvolenou periodou v konkrétní čas (např. každé pondělí v 7:00 bude zaslán report o poruchových stavech vybraných zařízení za poslední víkend).

RAAM 4.0 | Automatický reportovací systém
Other features