Grafy s mnoha možnostmi zobrazení

RAAMsite umožňuje zobrazovat uložená a online data. Grafy mají velké množství nástrojů, které lze pro lepší pochopení průběhu použít:

  • Průběhy ve skutečném čase s obnovovací periodou až 1s
  • Zoom in & out, pan
  • Legendy, nápovědy
  • Ukazatele, kurzory na obou osách
  • Vícenásobné osy
  • Inteligentní snižování počtu vzorků k zobrazení pro urychlení zobrazení celého průběhu

Zobrazený průběh je možné uložit jako obrázek (.png) nebo .xls, přpnout na nástěnku nebo nasdílet ostatním uživatelů přes email nebo chat.

RAAM 4.0 | Grafy pro zobrazování dat online
Other features