Připojení databáze k MS Excel

Systém RAAM 4.0 umožňuje volný přístup k databázi s měřenými daty. Přímé napojení databáze s procesními daty pomocí ODBC konektoru umožňuje data importovat do MS Excel nebo jiné aplikace a dále s nimi neomezeně pracovat.

Other features