Uživatelská nástěnka (dashboard)

Každý uživatel si může přišpendlit vybraný průběh, tabulku, seznam alarmů nebo jakékoli jiné okno na svoji nástěnku. Nástěnka je hlavní stranou RAAMsitu, která je zobrazena po přihlášení do systému – přišpendlená okna jsou tedy vždy jako první na očích uživateli.

Other features